Den innsendte versjonen er en kortversjon av dette dokumentet 

Til:Nordic Nutrition Recommendations 2022

The new edition of the Nordic Nutrition Recommendations (NNR) will be published in 2022. There will be several opportunities for the public to participate during the update project. 

Metabolsk helse er en organisasjon som ble etablert 9. desember 2020 og registrert i Enhetsregisteret med org nr 926 300 636. Metabolsk Helse er en ideell og uavhengig helsepolitisk organisasjon. Vi arbeider for å bekjempe overvekt og fedme med tilhørende sykdommer som diabetes type 2 og hjerte- og karsykdommer. Målet er en halvering av livsstilsrelaterte sykdommer innen 2030! 

Vi vil adressere kost-relatert metabolsk sykdom som diabetes, høyt blodtrykk, ugunstige blodlipider (dyslipedemi), fedme, hjerte- og karsykdom, fettlever med flere, som alle er relatert til insulinresistens og som forventes å kreve økende ressurser fra helsevesenet. (Dall 2013). Metabolsk sykdom var ukjent før industrialiseringen inntog rundt 1900-tallet, (Spreadbury 2012) og forekomsten har økt dramatisk de senere år (Schnabel 2019). 

Metabolsk syndrom er i dag en vanlig tilstand, og forekomsten øker i takt med den generelle vektøkningen i befolkningen. De første rapportene om metabolsk syndrom kan spores tilbake til 1966 (Camus 1966) og i 1988 ble begrepet  Syndrome X introdusert, og omtalt som en samling av uavhengige risikofaktorer for hjerte- og karsykdom. Syndromet kjennetegnes ved insulinresistens, (Reaven 2005) og flere har omtalt syndromet som insulinresistens-syndromet (Haffner 1992). Metabolsk syndrom eller insulinresistens-syndromet forsterkes av høyt karbohydratinntak og ledsagende hyperinsulinemi. (Reaven 1967)

Les resten her.