Start Your 7 Day Free Trial

Enter your details below to get instant access

We process your personal data as stated in our Privacy Policy. You may withdraw your consent at any time by clicking the unsubscribe link at the bottom of any of our emails.

Close

Våre ambassadører

Våre ambassadører ønsker å bidra på forskjellig vis og viser på denne måten at de støtter arbeidet til Metabolsk Helse.
De har gitt sin tilslutning på dette grunnlaget:

«Jeg støtter initiativet Metabolsk Helse og viser det ved å stille som ambassadør. Jeg støtter Metabolsk Helses formål med å fremme oppdatert og evidensbasert forskning som grunnlag for mer helhetlige og helsefremmende kostanbefalinger.

Målet er bedret folkehelse, med en halvering av livsstilsrelaterte sykdommer innen 2030. Kostholdsrådene må ta hensyn til den store andelen av befolkningen som ikke har et høyt fysisk aktivitetsnivå slik at overvekt, fedme og insulinresistens unngås. Anbefalingene om karbohydrater (stabilt blodsukker!) må være i tråd med den enkeltes individuelle toleransegrense og metabolske tilstand.

Jeg deler de grunnleggende faglige synspunktene i den helse- og ernæringsfaglige plattformen til Metabolsk Helse. Norge trenger en matrevolusjon!»

Ambassadørordning

Enhver person, forening eller virksomhet som har et spesielt engasjement for folkehelsen kan være ambassadør for Metabolsk Helse. Ordningen forutsetter at man deler de grunnleggende faglige synspunktene i foreningens helse- og ernæringsfaglige plattform.

Ambassadørene kan ha bakgrunn innen helse, ernæring, utdanning, politikk, kultur, idrett eller næringsliv. I Metabolsk Helse vil de bidra til et tverrfaglig engasjement som samler og styrker foreningen i arbeidet for et bedre helse-

Norge. En ambassadør offentliggjøres på foreningens nettsider og velger selv i hvilket omfang man vil engasjere seg og bidra.

To årlige samlinger
Ambassadørene inviteres til to årlige samlinger med relevant faglig innhold og hyggelig sosialt samvær,
sammen med fagrådet og styret for Metabolsk Helse.

Ønsker du stille som ambassadør?

Fyll i feltet under


Våre ambassadører

Anne Sofie Biong

Anne Sofie Biong er utdannet ernæringsfysiolog fra Avd. for ernæringsvitenskap ved UiO. 

Les mer...

I sin Cand. Scientgrad hadde hun fokus på transfettsyrer (margarin) og hjerteinfarkt. I doktorgraden var fokuset melkefett, meieriprodukter og hjerteinfarkt. Hun har også næringsmiddelteknologisk utdannelse fra Norges Landbrukshøgskole (nå NMBU). Biong har i mange år ledet ernæringsavdelingen i TINE SA og hatt ansvar for ernæringsforskningen i samme bedrift.

anne.sofie.biong@gmail.com
Mobil: 930 54 132

Erlend Aabel, lege 

Han jobber for tiden på Green Doctors i Oslo. 

Les mer...

Erlend Aabel, f. 1986, er utdannet lege fra Syddansk Universitet i Danmark i 2013. Han har hatt turnustjeneste i Danmark og jobbet både på sykehus og i allmennpraksis.  

Erlends interesseområde er særlig innenfor mage/tarmlidelser. Han har god erfaring i utredning og behandling av sykdommer i fordøyelseskanalen og han er utlært i å gjøre både gastroskopi og koloskopi. Før medisinstudiet tok han en utdannelse som massasjeterapeut og han har en bachelorgrad i kiropraktikk. Han trener regelmessig yoga og har opplevd på egen kropp hvor viktig det er å være i bevegelse for å forebygge sykdom. 

E-post: post@greendoctors.no
Mobil: 922 90 827  

Bjørnar Brændeland, lege 

Bjørnar Brændeland, lege

Les mer...

• Fhv. konsernoverlege i Kreditkassen og Nordea
• Medisinutdannet fra Graz i Østerrike
• Spesialistutdannelser i Almennmedisin og Arbeidsmedisin ved Universitetet i Oslo

• Spesialutdannelser i Katastrofemedisin, kriminalpsykiatri og krisepsykiatri.• Flere studieopphold ved The Tavistock Institute of Human Relations i London

• Tidligere instituttmedlem og lederverv ved EIT - European Institute for Transnational studies in Groups and Organisational Development   samt  IFOH - International Forum for Organisational Health.

• Grunnlegger og tidligere leder i Forum for Psykososialt Arbeidsmiljø i Norge.
• Innvalgt og fortsatt aktiv Fellow i Royal Society of Medicine i  London.
• Personal og lederutdannelse ved AFF og NHH

Bred erfaring fra allmennpraksis , bedriftshelsetjeneste og 7 år som fengselsoverlege ved Ullersmo Landsfengsel.

Mye brukt som foreleser i næringslivsseminarer og ved økonomiske høgskoler innen helsefremmende lederskap, omstillingsprosesser, og psykososial arbeidsdesign.

Kostholdsforedrag på Kostholdskonferansen i Larvik 9.3.2019:
«Med myndighetenes ernæringsråd på vei mot avgrunnen; og veien opp derfra!»

bjornar.brandeland@gmail.com
Mobil: 909 24 673

Bente Josefsen

Hun er utdannet innen avhengighetsmedisin med spesialisering på sukkeravhengighet. 

Les mer...

Bente Josefsen (f. 1974) er den eneste med denne bakgrunnen som tilbyr bistand til mennesker med sukkeravhengighet i Norge. I tillegg er hun utdannet innen arbeidsrettet rehabilitering, er friskvernkonsulent og kommunikolog. I 15 år har hun holdt kurs, foredrag og jobbet med coaching. Bente er også forfatter av boken «Sukkeravhengig? Bli Frisk uten sukker» utgitt av Gyldendal Forlag.

bente@friskutensukker.no

Tlf: 98 08 73 36

Nettside: www.friskutensukker.no© Copyright - Metabolsk Helse - alle rettigheter reservert

Page Created with OptimizePress