Start Your 7 Day Free Trial

Enter your details below to get instant access

We process your personal data as stated in our Privacy Policy. You may withdraw your consent at any time by clicking the unsubscribe link at the bottom of any of our emails.

Close

Blir du med?

Nå er foreningen stiftet!

– for å fremme folkehelsen med oppdaterte, konstruktive
og evidensbaserte kostanbefalinger.

Målet er en halvering av livsstilsrelaterte
sykdommer innen 2030!
Norge trenger en matrevolusjon!
– vil du være med?

Meld deg inn her!

Vi nordmenn har i mange år forsøkt å følge myndighetenes kostholdsråd. Vi har kjøpt nøkkelhullmerket
mat og spist mindre mettet fett. Vi har unngått sukker og drikker lettbrus som aldri før. 
Vi har gjort så godt vi kan, uten at det har hjulpet verken på vekten eller helsen vår.

Flere blir syke

Overvekt, diabetes, allergier, mage- og tarmproblemer[MV1] , kreft og psykisk sykdom øker for hvert år som går. Vi er vitne til en epidemi av kroniske- og autoimmune sykdommer, også hos barn. Gjennomsnittsalderen for de som rammes er lavere enn noensinne. Hver tiende person i arbeidsfør alder er nå uføretrygdet på grunn av sykdom.

Samtidig bidrar utviklingen innen helsevesenet og legemiddel-industrien til at vi lever lenger. Det er med på å øke utfordringene livsstilssykdommene påfører oss. For å løse dette må vi ta tak i de
underliggende årsakene for disse sykdommene.

Økosystemer i ubalanse
I dag er både våre interne og eksterne økosystemer i ubalanse. Sprøytemidler, miljøgifter, luftforurensing, ultraprosessert mat og overforbruk av medisiner. Alt dette er med på å ødelegge det indre økosystemet vårt, tarmfloraen. Resultatet er overvekt og kronisk sykdom. I økosystemene som omgir oss, fører dette også til krise. Artsmangfold og habitater er i ferd med å forsvinne. Naturen er forgiftet. Klimaet er i endring. Paradiset vi kaller hjemmet vårt er på randen av katastrofe.
For å kunne produsere maten vår mest mulig effektivt, har vi utarmet jordsmonnet og lukket øynene for dårlig dyrevelferd. I selskap med ledere verden over, har norske myndigheter latt være å legge til rette for en matproduksjon med respekt for natur, miljø, dyreliv og mennesker. Makt og rikdom for noen få har vært viktigere enn bærekraft og helse for alle. 
 
Fremmedgjøring
Store deler av befolkningen har i dag mistet kontakten med landbruket og de rene, naturlige matvarene. I butikkene omgis vi av næringsfattig, ultraprosessert mat med tilsetningsstoffer vi vet lite om. Selv en innholdsrik varedeklarasjon er ikke nok. Vi har ikke kunnskapen som skal til for å forstå hva denne maten gjør med helsa vår.
Vi er blitt fremmedgjorte i våre valg av matvarer.
 
Uten kunnskap - ingen forbrukermakt
Når myndighetene skyver ansvaret over på forbrukerne, kaller de det forbrukermakt. Men når befolkningen mangler kunnskap, kan denne makten ikke utøves. Kunnskap om kostholdets betydning for helsa vår
bør derfor spres til folk - til voksne, barn og folkevalgte.
Myndighetene bør støtte alle gode tiltak som bidrar til å spre denne helsefremmende kunnskapen.
 
Fagekspertisen og erfaringene finnes
Det er ingen mangel på fagekspertise, forskning eller vilje til å bidra. Det som mangler er myndighetenes vilje til å oppdatere sine råd[MV1] . Tusenvis av liv kan reddes hvert eneste år hvis myndigheten våre er villige til å erkjenne dette.
 
Legge til rette for et godt samfunn!
Et godt samfunn sprer kunnskap om råvarer, matlaging og sunt kosthold. Et godt samfunn produserer mat på en bærekraftig måte. Et godt samfunn gir mennesker mulighet til å ta ansvar for egen helse!
 
Noen tror det ikke nytter
Andre kaster tiden bort med prat
Noen tror vi kan leve av
Plast og syntetisk mat (Lillebjørn Nilsen)
 
Vi tror det nytter!
Vi tror på en jord der blomster gror!
Vi tror på en bedre verden.
Vi tror at det nytter!

 

Blir du med?

Meld deg inn her!

© Copyright - Metabolsk Helse - alle rettigheter reservert

Register for Medlem

Personal Information

Card Details

NOK 200.00 Every Year

Register for Medlem

Personal Information

Card Details

NOK 200.00 Every Year

Register for Medlem

Personal Information

Card Details

NOK 200.00 Every Year

Register for Medlem

Personal Information

Card Details

NOK 200.00 Every Year
Page Created with OptimizePress