Start Your 7 Day Free Trial

Enter your details below to get instant access

We process your personal data as stated in our Privacy Policy. You may withdraw your consent at any time by clicking the unsubscribe link at the bottom of any of our emails.

Close

Vitenskapelig fagråd

Metabolsk Helse har et vitenskapelig fagråd som bistår styret med medisinskfaglige og ernæringsfaglige utredninger som grunnlag ved beslutninger der medisinsk og/eller ernæringskompetanse er ønskelig. Medlemmene i rådet kan også stille opp i debatter og intervjuer for Metabolsk Helse når temaet er aktuelt og relevant for formålet til Metabolsk Helse. Representantene deltar frivillig i rådet på vegne av sitt fagområde og fungerer selvstendig og uavhengig av Metabolsk Helse som organisasjon.

Fagrådet opprettes av styret og skal settes sammen slik at representantene speiler formålet til Metabolsk Helse.
Fagrådet er rådgivende for styret og kan fremme forslag til vedtak i styret.

Professor
Birger Svihus  

Er professor i ernæring ved Fakultetet for biovitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Han har ansvar for forskning og undervisning på tvers av dyrearter, og er spesielt opptatt av karbohydratenes rolle i ernæringen samt samspillet mellom mat og ernæring i en mer vid forstand. Han har utgitt 3 populærvitenskapelige bøker innen humanernæring. 

Professor
Berit Johansen  

Institutt for biologi. Fakultetet for naturvitenskap ved NTNU. 
Hun er ekspert på Inflammasjonsmekanismer og ansvarlig for forskning på cellers kommunikasjon ved utvikling av kroniske  sykdommer og livsstilsbetingede sykdommer. Det siste med fokus på metabolsk inflammasjon, og hvordan diettens makronæringsstoff sammensetning påvirker dette. Hun er spesielt opptatt av hvordan forskjellige fettstoffer driver biologiske prosesser som differensiering (spesialisering), proliferasjon (vekst) og hyperproliferasjon.

Dr. Erik Hexeberg

Dr. med. og lege/medeier av Dr. Hexebergs klinikk i Tønsberg og Sandvika. Spesialist i indremedisin. Tidligere leder av Kostreform for bedre helse og tidligere leder av fagrådet i Kostreform for bedre helse. Er nå 2. nestleder i Helsepartiet. Han har de siste ti årene arbeidet med bruk av kosthold i behandling av sykdom og har blant annet erfaring med bruk av lavkarbokosthold i behandlingen av overvekt, fedme og diabetes type 2.

Dr. Vivian Lohmann Veum

Er Doktor i ernæring og overvektsproblematikk for Universitetet i Bergen. Hun avla nylig sin doktorgrad som omhandler endret genutrykk ved fedme, kostholdsintervensjon med høy- og lavfettdietter og en omfattende undersøkelse av kolesterol/lipoproteiner etter diettene. Vivian har også lang erfaring med livsstilskurs og ernæringsveiledning.

Førsteamanuensis
Mone Eli Sæland

OsloMet
Er førsteamanuensis med undervisnings- og forskningsoppgaver tilknyttet fakultet for helsevitenskap ved storbyuniversitetet OsloMet. Under sitt doktorgradsarbeid om matvaner, ernæringstilstand og rusavhengighet, ble hun også oppmerksom på fenomenet overspising som uttrykk for ubalanse i  kroppens nevrotransmittere. Det aktiverer mye av de samme mekanismene som bruk og misbruk av rusmidler. Mat og ernæring for sårbare grupper har Sæland arbeidet mye med. Hun har utgitt 4 bøker om matlaging og baking med fokus på helsefremmende matvaner.    

© Copyright - Metabolsk Helse - alle rettigheter reservert

Page Created with OptimizePress