Start Your 7 Day Free Trial

Enter your details below to get instant access

We process your personal data as stated in our Privacy Policy. You may withdraw your consent at any time by clicking the unsubscribe link at the bottom of any of our emails.

Close

Høringsuttalelse desember 2020

Høringsuttalelse fra Metabolsk Helse


Den innsendte versjonen er en kortversjon av dette dokumentet

 

Til:

Nordic Nutrition Recommendations 2022

The new edition of the Nordic Nutrition Recommendations (NNR) will be published in 2022. There will be several opportunities for the public to participate during the update project.

 

Metabolsk helse er en organisasjon som ble etablert 9. desember 2020 og registrert i Enhetsregisteret med org nr 926 300 636. Metabolsk Helse er en ideell og uavhengig helsepolitisk organisasjon. Vi arbeider for å bekjempe overvekt og fedme med tilhørende sykdommer som diabetes type 2 og hjerte- og karsykdommer. Målet er en halvering av livsstilsrelaterte sykdommer innen 2030!

 

Vi vil adressere kost-relatert metabolsk sykdom som diabetes, høyt blodtrykk, ugunstige blodlipider (dyslipedemi), fedme, hjerte- og karsykdom, fettlever med flere, som alle er relatert til insulinresistens og som forventes å kreve økende ressurser fra helsevesenet. (Dall 2013). Metabolsk sykdom var ukjent før industrialiseringen inntog rundt 1900-tallet, (Spreadbury 2012) og forekomsten har økt dramatisk de senere år (Schnabel 2019).

 

Metabolsk syndrom er i dag en vanlig tilstand, og forekomsten øker i takt med den generelle vektøkningen i befolkningen. De første rapportene om metabolsk syndrom kan spores tilbake til 1966 (Camus 1966) og i 1988 ble begrepet  Syndrome X introdusert, og omtalt som en samling av uavhengige risikofaktorer for hjerte- og karsykdom. Syndromet kjennetegnes ved insulinresistens, (Reaven 2005) og flere har omtalt syndromet som insulinresistens-syndromet (Haffner 1992). Metabolsk syndrom eller insulinresistens-syndromet forsterkes av høyt karbohydratinntak og ledsagende hyperinsulinemi. (Reaven 1967)

 

Sammenhengen mellom metabolsk syndrom og et høyt inntak av karbohydrater og lavt fettinntak anses som akseptert. ( ref) Imidlertid er det en økende erkjennelse av at ultrabearbeidet mat fremmer overvekt, fedme og metabolsk sykdom (Costa 2018, Machado 2019). Slike matvarer er fristende, lett tilgjengelige, billige og ofte spiseklare, med et typisk høyt innhold av kalorier, raffinert og herdet fett, mye raske karbohydrater, salt (Machado 2019) og tilsetningsstoffer (Martínez 2017), samt lavt innhold av fiber og mikronærings-stoffer. Høy energitetthet, raske karbohydrater (Hall 2017), ubalansert næringsinntak (Julia 2018, Martínez 2017)) og lettere fordøyelighet, tilsier at ultrabearbeidet mat har ugunstig effekt på blodsukker-respons og insulinfølsomhet, og assosieres med metabolsk syndrom og en lang rekke livsstilsykdommer (Costa 2018). Kravet til Nøkkelhullsmerkede matvarer er at de inneholder mindre fett, mettet fett, salt og sukker og mer kostfiber enn alternative produkter, men de kan gjerne være ultraprosseserte og angir ikke kvalitet eller hvor sunnhetsgrad.

 

 

Vi vil derfor anbefale en gjennomgang av betydning av makro-næringsstoffenes sammensetning for utvikling av metabolsk syndrom og

hvilken betydning ultraprosessert mat har for denne utviklingen.

 

I hvilken grad bidrar ultraprosesserte Nøkkelshullsmerkede produkter til utvikling av metabolsk syndrom?

 

Insulinresistens ble definert ved at insulinet har utilstrekkelig evne til å stimulere glukoseopptak i cellene, og skyldes enten hyperinsulinemia eller svekket glukose toleranse (Roberts 2013). Tilstanden er også omtalt som den dødelige kvartett, der det siktes til magefedme, glukoseintoleranse, høye triglyserier og høyt blodtrykk (Kaplan 1989).

 

Anbefalingene om fettinntak må oppdateres

Mettet fett er langt mer uskyldig enn tidligere antatt og har ingen direkte effekt på insulin (Astrup 2014). Økt fettinntak derimot, kan ha stabiliserende effekt på blodsukker og bidrar til en bedre blodsukkerregulering. Anbefalingene om et redusert inntak av mettet fett, kan også ha ført til et ufordelaktig økt inntak av karbohydrater. Det er verd å legge merke til at LDL-kolesterol ikke inngår i definisjonen av metabolsk syndrom fordi LDL-kolesterol i mindre grad samsvarer med insulinresistens og metabolsk sykdom. Studier som viser økning i LDL-kolesterol, er typisk av kortere varighet enn 2 måneder (Veum 2016). Slike kortsiktige effekter skyldes i hovedsak en fysiologisk tilpasning. Fordi fettet transporteres med lipoproteiner, hovedsakelig LDL, må nødvendigvis konsentrasjonen øke ved økt inntak, men samtidig endres fordelingen av lipoproteiner til en mer gunstig profil der andelen store velfungerende LDL-partikler øker, og andelen små tette aterogene partikler reduseres. Studier på mettet fett som ikke tar hensyn til partikkelstørrelse, bør ikke legges til grunn ved evaluering av sykdomsrisiko.

 

Mange funn tyder på at fettkvalitet er mer avgjørende enn kvantitet, og studier som finner samsvar mellom fettinntak og sykdomsrisiko, er typisk ikke korrigert for transfett. Siden 1990 har en rekke studier demonstrert at industrielt transfett forårsaker hjerte- og karsykdom (Hyseni 2017). Små mengder transfett finnes naturlig i noe kjøtt og melkeprodukter, men hovedmengden skyldes industriell prosessering og oppstår fra delvis herdet/hydrogenert fett av planteoljer. Transfett er vist å øke andelen av de små, tette sykdomsfremmende LDL-partiklene og redusere andelen av store beskyttende LDL-partikler (Hyseni 2017). Det er også sterke indikasjoner for at transfett øker risiko for Alzheimers sykdom, noen kreft-former, og forverrer insulinfølsomheten.

 

De siste årene er det gjennomført en rekke metaanalyser av sammenhengen mellom mettet fett og hjerte- og karsykdom, og konklusjonene har vist stort sprik. En analyse taler for at grunnen til spriket i konklusjoner er hvorvidt det ikke er tatt hensyn til transfett og om transfett feilaktig er registrert som mettet fett. (Hamley S 2017)

Vi foreslår at ernæringsmyndighetene tar initiativ til å få utført en review / metaanalyse som tar for seg effekter av mettet fett, der studier med mulig transfett-konfunder utelates. Det er mye forvirring angående fettinntak og risiko for hjerte- og karsykdom, hvilket tilsier at nye review / metaanalyser må legge harde endepunkter til grunn.

 

 

 

Individuelle kostråd basert på metabolsk helse

Hensikten med kostanbefalingene er å fremme god helse og gi råd til befolkningen om hva som er gode valg i forhold til egen helse. Da må anbefalingene i større grad åpne opp for individuelle anbefalinger basert på metabolsk tilstand og generell helsetilstand, samt livsstil og aktivitetsnivå. Aktive friske personer nyttiggjør karbohydrater på en bedre og langt mer effektiv måte enn den store andelen av befolkningen som er overvektig og/eller insulinresistente. Passive og metabolsk syke personer tåler ikke karbohydrater særlig godt. Vi vil be om at kostholdsanbefalingene må differensiere mellom ulike befolkningsgrupper basert på metabolsk tilstand og øvrige ubalanser/plager som tilsier endret ernæringsbehov og økt forbruk av enkelte næringsstoffer.

Når vi vet at insulinresistens er svært viktig for utviklingen av livsstilssykdommer og vi beviselig har visst dette lenge, er det på tide at anbefalingene om andel karbohydrater reduseres, særlig til den store delen av befolkningen som ikke tåler det høye karbohydratinntaket.

 

Metabolsk Helse ser frem til nye nordiske kostanbefalinger med håp om at de i større grad enn tidligere tar hensyn til ny ernæringskunnskap.

 

Med vennlig hilsen

Metabolsk Helse

Org.nr. 926 300 636


Tonje R. Gulliksen, styreleder

Per Bjønnes Kristiansen, daglig leder

Dr. Vivian L. Veum, fagrådsmedlem

Dr. Erik Hexeberg, fagrådsmedlem

 

Referanser

      Adams J, White M. Characterisation of UK diets according to degree of food processing and associations with socio-demographics and obesity: cross-sectional analysis of UK National Diet and Nutrition Survey (2008-12). Int J Behav Nutr Phys Act. 2015 Dec 18;12:160. doi: 10.1186/s12966-015-0317-y. PMID: 26684833; PMCID: PMC4683717.

 

      Andreas Festa , Ralph DAgostinoJr , George Howard , Leena Mykkänen , Russell P. Tracy, Steven M. Haffner Chronic Subclinical Inflammation as Part of the Insulin Resistance Syndrome. The Insulin Resistance Atherosclerosis Study (IRAS)

 

      Astrup A. A changing view on saturated fatty acids and dairy: from enemy to friend. Am J Clin Nutr. 2014 Dec;100(6):1407-8. doi: 10.3945/ajcn.114.099986. Epub 2014 Oct 29. PMID: 25411273.

 

       Camus JP. Goutte, diabète, hyperlipémie: un trisyndrome métabolique [Gout, diabetes, hyperlipemia: a metabolic trisyndrome]. Rev Rhum Mal Osteoartic. 1966 Jan-Feb;33(1):10-4. French. PMID: 5910828.

 

      Costa CS, Del-Ponte B, Assunção MCF, Santos IS. Consumption of ultra-processed foods and body fat during childhood and adolescence: a systematic review. Public Health Nutr. 2018 Jan;21(1):148-159. doi: 10.1017/S1368980017001331. Epub 2017 Jul 5. PMID: 28676132.

 

      Dall TM, Gallo PD, Chakrabarti R, West T, Semilla AP, Storm MV. An aging population and growing disease burden will require a large and specialized health care workforce by 2025. Health Aff (Millwood). 2013 Nov;32(11):2013-20. doi: 10.1377/hlthaff.2013.0714. PMID: 24191094.

 

• Diabetes Jun 1992, 41 (6) 715-722; DOI: 10.2337/diab.41.6.715

 

    Ferrannini E, Haffner SM, Mitchell BD, Stern MP. Hyperinsulinaemia: the key feature of a cardiovascular and metabolic syndrome. Diabetologia. 1991 Jun;34(6):416-22. doi: 10.1007/BF00403180. PMID: 1884900.

 

    Foster DW. Insulin resistance--a secret killer? N Engl J Med. 1989 Mar 16;320(11):733-4. doi: 10.1056/NEJM198903163201111. PMID: 2646538

 

    Hall KD. A review of the carbohydrate-insulin model of obesity. Eur J Clin Nutr. 2017 Mar;71(3):323-326. doi: 10.1038/ejcn.2016.260. Epub 2017 Jan 11. Erratum in: Eur J Clin Nutr. 2017 May;71(5):679. PMID: 28074888.

    https://doi.org/10.1161/01.CIR.102.1.42Circulation. 2000;102:42–47

 

    Julia C, Martinez L, Allès B, Touvier M, Hercberg S, Méjean C, Kesse-Guyot E. Contribution of ultra-processed foods in the diet of adults from the French NutriNet-Santé study. Public Health Nutr. 2018 Jan;21(1):27-37. doi: 10.1017/S1368980017001367. Epub 2017 Jul 13. PMID: 28703085

 

    Kaplan NM. The deadly quartet. Upper-body obesity, glucose intolerance, hypertriglyceridemia, and hypertension. Arch Intern Med. 1989 Jul;149(7):1514-20. doi: 10.1001/archinte.149.7.1514. PMID: 2662932.

 

    Machado PP, Steele EM, Levy RB, et al.  Ultra-processed foods and recommended intake levels of nutrients linked to non-communicable diseases in Australia: evidence from a nationally representative cross-sectional study.  BMJ Open 2019;9:e029544. doi: 10.1136/bmjopen-2019-029544

 

    Martínez Steele E, Popkin BM, Swinburn B, Monteiro CA. The share of ultra-processed foods and the overall nutritional quality of diets in the US: evidence from a nationally representative cross-sectional study. Popul Health Metr. 2017 Feb 14;15(1):6. doi: 10.1186/s12963-017-0119-3. PMID: 28193285; PMCID: PMC5307821.

 

    Monteiro CA, Moubarac JC, Cannon G, Ng SW, Popkin B. Ultra-processed products are becoming dominant in the global food system. Obes Rev. 2013 Nov;14 Suppl 2:21-8. doi: 10.1111/obr.12107. PMID: 24102801.

 

    Ormazabal, V., Nair, S., Elfeky, O. et al. Association between insulin resistance and the development of cardiovascular disease. Cardiovasc Diabetol 17, 122 (2018). https://doi.org/10.1186/s12933-018-0762-4

 

    Poti JM, Braga B, Qin B. Ultra-processed Food Intake and Obesity: What Really Matters for Health-Processing or Nutrient Content? Curr Obes Rep. 2017 Dec;6(4):420-431. doi: 10.1007/s13679-017-0285-4. PMID: 29071481; PMCID: PMC5787353.

 

    Roberts CK, Hevener AL, Barnard RJ. Metabolic syndrome and insulin resistance: underlying causes and modification by exercise training. Compr Physiol. 2013 Jan;3(1):1-58. doi: 10.1002/cphy.c110062. PMID: 23720280; PMCID: PMC4129661.

 

    Schnabel L, Kesse-Guyot E, Allès B, et al. Association Between Ultraprocessed Food Consumption and Risk of Mortality Among Middle-aged Adults in France. JAMA Intern Med. 2019;179(4):490–498. doi:10.1001/jamainternmed.2018.7289

 

    Solberg SL, Terragni L, Granheim SI. Ultra-processed food purchases in Norway: a quantitative study on a representative sample of food retailers. Public Health Nutr. 2016 Aug;19(11):1990-2001. doi: 10.1017/S1368980015003523. Epub 2015 Dec 23. Erratum in: Public Health Nutr. 2016 Aug;19(12):2291. PMID: 26695872.

 

    Sondike SB, Copperman N, Jacobson MS. Effects of a low-carbohydrate diet on weight loss and cardiovascular risk factor in overweight adolescents. J Pediatr. 2003 Mar;142(3):253-8. doi: 10.1067/mpd.2003.4. PMID: 12640371

 

    Spreadbury I. Comparison with ancestral diets suggests dense acellular carbohydrates promote an inflammatory microbiota, and may be the primary dietary cause of leptin resistance and obesity. Diabetes Metab Syndr Obes. 2012;5:175-89. doi: 10.2147/DMSO.S33473. Epub 2012 Jul 6. PMID: 22826636; PMCID: PMC3402009.

 

    Steven M Haffner, Rodolfo A Valdez, Helen P Hazuda, Braxton D Mitchell, Philip A Morales, Michael P Stern

 

    Veum VL, Laupsa-Borge J, Eng Ø, Rostrup E, Larsen TH, Nordrehaug JE, Nygård O, Sagen JV, Gudbrandsen OA, Dankel SN, Mellgren G. Visceral adiposity and metabolic syndrome after very high-fat and low-fat isocaloric diets: a randomized controlled trial. Am J Clin Nutr. 2017 Jan;105(1):85-99. doi: 10.3945/ajcn.115.123463. Epub 2016 Nov 30. PMID: 27903520.

 

    Hyseni L, Bromley H, Kypridemos C, et al. Systematic review of dietary trans-fat reduction interventions. Bull World Health Organ. 2017;95(12):821-830G. doi:10.2471/BLT.16.189795

 

    Reaven GM Insulin resistance, the insulin resistance syndrome, and cardiovascular disease. Panminerva Med. 2005 Dec;47(4):201-10.

 

    Reaven GM et al. Role of insulin in endogenous hypertriglyceridemia.  J Clin Invest 1967; 46: 1756-67.

 

    Hamley S. The effect of replacing saturated fat with mostly n-6 polyunsaturated fat on coronary heart disease: a meta-analysis of randomised controlled trials. Nutr J 2017; 16: 30.

             

© Copyright - Metabolsk Helse - alle rettigheter reservert

Page Created with OptimizePress