Start Your 7 Day Free Trial

Enter your details below to get instant access

We process your personal data as stated in our Privacy Policy. You may withdraw your consent at any time by clicking the unsubscribe link at the bottom of any of our emails.

Close

Metabolsk syndrom

Metabolsk helse – det handler om kroppens evne til å omsette næringsstoffer slik at den fungerer optimalt

Overvekt, hjerte- karsykdom, diabetes T2, høyt blodtrykk og insulinresistens er typiske eksempler på dårlig(?) metabolsk helse.

Metabolsk helse kobles til et velfungerende stoffskifte (metabolisme) som innebærer en god regulering av blodsukker og fettomsetning, samt et godt immunforsvar. God metabolsk helse er fravær av ubalanser som inngår i metabolsk syndrom.

Metabolsk syndrom defineres av tilstander som øker risiko for utvikling av diabetes og hjerte- og karsykdom. Tilstanden er vanlig forekommende i moderne samfunn.

Kriteriene som inngår i definisjonen av metabolsk syndrom, omfatter overvekt, særlig magefedme1, svekket blodsukker-regulering2 (insulinresistens, hyperinsulinemi, hyperglykemia, økt fastende blodglukose og/eller økt langtidsblodsukker (HbA1c)), ugunstige sammensetning av fettstoffer i blodet (dyslipedemi), det vil si høye triglyserider (TG)3 og lav HDL-kolesterol)4, samt høyt blodtrykk5.

En mye brukt definisjon er at 3 av de nevnte 5 kriterier må være tilstede. WHO har insulinresistens eller diabetes type 2 som et absolutt krav + 2 øvrige tilstander. 

© Copyright - Metabolsk Helse - alle rettigheter reservert

Page Created with OptimizePress